Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond (digitaal)

Aanvang strikt om 20.00 uur.

De vergadering zal ongeveer 2 uur duren. Meldt je aan via acprinsesirene@hotmail.com of stuur een whatsapp bericht met je emailadres naar 0651643184

Monique stuurt alle bezoekers de info die nodig is om deel te nemen aan deze digitale ALV.

Helaas is dit de beste optie op dit moment i.v.m. de corona pandemie.

De ALV zal gaan over de jaren 2019 en 2020.

Datum 19 02 2021

Agenda;

 1. Opening door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen ledenvergadering in 2019.
 3. Verslag penningmeester boekjaar 2019 en 2020.
 4. Verslag kascommissie.
 5. Decharge penningmeester 2019 en 2020.
 6. Vacatures voorzitter en secretaris.
 7. Korte pauze
 8. Viering 75 jarig jubileum.
 9. Activiteiten 2021. 
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

Het bestuur en de commissies horen graag jullie stem en inbreng tijdens de vergadering.

Tot ziens op 19 februari a.s. en wij rekenen op jullie aanwezigheid.

Namens het bestuur van LR en PC Prinses Irene

Anton Rijnart

Voorzitter

Hieronder vind u de link van de notulen van de Algemene Leden Vergadering in 2019.