LET OP! De ALV wordt verzet ivm het Corona virus

De algemene ledenvergadering vindt plaats op

Woensdag 25 maart om 19.00 uur 

in het clubgebouw van de ponyclub.Het bestuur en de commissies horen graag uw stem en hopen op een goede opkomst. Bij verhindering ontvangen wij graag een berichtje.

De notulen 2018 hebben vorig jaar in het clubblad gestaan, op verzoek stuur ik jullie een kopie van deze notulen. De agenda is per e-mail naar alle leden gestuurd.

Tot ziens op woensdagavond 25 maart a.s.

Namens het bestuur van LR en PC Prinses Irene
Anton Rijnart
Voorzitter