Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op maandag Aanvang om 19:30 uur in het clubgebouw.

Het bestuur en de commissies horen graag jullie stem en inbreng tijdens de vergadering.

Tot ziens op 27 maart a.s. en wij rekenen op jullie aanwezigheid.

Graag willen wij jullie vragen om het formulier in te vullen zodat wij weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten op de ALV

Namens het bestuur van LR en PC Prinses Irene

Ronald, Annemarie, Monique, Laurien en Petra