De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eigendommen, ongevallen , schade, in welke vorm dan ook door of aan deelnemers en of bezoekers veroorzaakt.
Deelname / bezoek is geheel op eigen risico.
Iedere deelnemer is en verklaart hierbij WA verzekerd te zijn.
Elke deelnemer / bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk.

 • Bestuur en organisatie nemen geen enkele verantwoordelijkheid bij ongevallen, diefstal enz. Voorts aanvaard zij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • Deelname is geheel op eigen risico. U dient voldoende verzekerd te zijn.
 • U bent een normale verkeersdeelnemer en dient zich ook als zodanig te gedragen.
 • Hang uw startnummer duidelijk aan weerszijden van uw aanspanning.
 • Ieder paard/pony dient een geldig inentingsbewijs, paspoort en chip te hebben. De deelnemer moet dit op verzoek van de organiserende vereniging aan te kunnen tonen (steekproefsgewijs).
 • Paarden en pony’s dienen vriendelijk en netjes betuigd en gereden te worden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor elke deelnemer uit te sluiten indien hij/zij zijn of haar paard/pony niets correct gebruikt.
 • Het weg- en hindernistraject dienen met één en dezelfde wagen en paard(en)/pony(‘s) gereden te worden. Ook de menner(ster) die begint aan de wedstrijd dient deze in zijn geheel af te maken.
 • Tweewielige wagens zijn uitgesloten behalve voor tandemaanspanningen.
 • Enkel de menner(ster) ment het paard/pony. Hulp van derden is niet toegestaan. Ingrijpen van de groom is toegestaan, indien de veiligheid daarbij gebaat is.
 • Grooms dienen minimaal de leeftijd van 12 jaar bereikt te hebben om te mogen deelnemen.
 • Indien een kinderrubriek is voorzien, bedraagt de toegestane leeftijd voor deelname tussen 8 en 14 jaar. De groom dient in de kinderrubriek minimaal 16 jaar te zijn.
 • Een groom is verplicht. Bij meerspannen zijn minimaal 2 grooms verplicht m.u.v. tandemaanspanningen, hier is 1 groom verplicht.
 • Tijdens het hindernis- en kegelparcours zijn alleen de menner en de groom(s) op het rijtuig toegestaan.
 • Veiligheidscap en bodyprotector zijn verplicht voor menner en groom(s). Zoniet dan mag de deelnemer niet starten. Deze verplichting geldt voor de gehele duur van de wedstrijd.
 • Start en finish kunnen eventueel geneutraliseerd worden.
 • Gebruik van klok of chronometer is toegestaan. Alle andere meetapparatuur is verboden.
 • Indien er een veterinair aanwezig is, is men verplicht zijn aanwijzingen op te volgen.
 • U dient zich 10 minuten vóór elk wedstrijdonderdeel te melden bij de starter.
 • Verkennen van het parcours is toegestaan totdat de jury beslist. De organisatie geeft voldoende ruimte en duidelijk de tijd aan ten behoeve van het verkennen.
 • Deelname voor pony’s tot stokmaat 1.48m. Deelname voor paarden vanaf 1.48m.
 • Bij afmelding na zondag, een week voorafgaande aan de wedstrijd blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Tenzij er een dierenarts- of doktersverklaring kan worden overlegd.
 • Wanneer het reglement niet vooziet, beslist de organisatie. Deze uitslag is bindend.
 • Bij tweemaal deelname door dezelfde menner(ster) in dezelfde rubriek, telt voor de competitie de eerste keer mee.
 • Bij 2 of meer deelnemers in een rubriek , komt deze als aparte rubriek opgenomen in de uitslagenlijst. Bij maar 1 deelnemer in een rubriek wordt deze aan een andere rubriek toegevoegd.
 • Als je voor een onderdeel “uitsluitsel” krijgt, hoef je niet te stoppen met de wedstrijd. Je mag de wedstrijd tot aan het einde afmaken. Indien echter het welzijn van mens of dier negatief wordt beïnvloed kan de jury anders beslissen.