Helaas kon de nieuwjaarsreceptie begin januari niet doorgaan….

Maar van uitstel komt geen afstel en daarom organiseren wij op

zondag 16 februari van 11.00-14.00 uur

in ons gezellige clubhuis op de Knip, een bijeenkomst voor leden, ouders en vrijwilligers.

We heffen ons glas alsnog op een gezond, sportief en actief 2020.

Wat staat er o.a. op het programma;

  • Gezellig buurten
  • Plannen 2020 en 2021 (75 jarig jubileum) AC
  • Bekend making wie het 100ste lid is geworden
  • De ruiter van het jaar (2019)
  • Inbreng leden met ideeën voor o.a. activiteiten

Het bestuur, activiteiten en jeugd commissie en club van 11 hopen dat jullie allemaal komen en laten zien dat jullie Ireentjes zijn.

Tot ziens op 16 februari!

Namens LR en PC Prinses Irene
Anton Rijnart
Voorzitter